[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 


  

  

23 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสอน ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต 57
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2554-2558
31 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 2/56
เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 2/56
11 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 1/56
เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1/56
25 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 2/55
เอกสาร ใบงาน powerpoint
6 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 1/55
เอกสาร ใบงาน powerpoint
12 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีล้านนา
กิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้อง รดน้ำดำหัว
11 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 3/54
เอกสาร ใบงาน powerpoint
20 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ เทอม 2/54
อ.อู๋ ER 2104 and ER 3409
13 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวการสอน ER 2104 และ ER 3409
วิชาหลักการวัดและวิชาวิจัยฯ
7 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ เทอม 1/54
update คะแนน Midterm>>>
6 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร อ. พิมพ์ทอง เทอม 1-54
เอกสาร
18 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คะแนนสอบกลางภาค 3/53
คะแนนสอบกลางภาค 3/53 อ.อู๋
6 / ม.ค. / 2554 : คะแนนสอบ
คะแนนสอบกลางภาค 2/53
สอบกลางภาค อ.อู๋
13 / พ.ย. / 2553 : คะแนนสอบ
เอกสารประกอบการสอน อ.ไพรศิลป์
เอกสาร อ.อู๋
10 / พ.ย. / 2553 : websiteน่าสนใจ
ใบงาน/เอกสารของ
ใบงานและเอกสารวิชาการวิจัยฯ
9 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการสังเคราะห์การวิจัย ทักษะการคิด
http://www.edu.chula.ac.th/thinking/ducument.php
6 / ก.ย. / 2553 : คะแนนสอบ
คะแนนสอบ (อ.พิมพ์ทอง)
midterm 1/2553
16 / ส.ค. / 2553 : คะแนนสอบ
คะแนนสอบ(อ.ไพรศิลป์)
คะแนนสอบ ภาคเรียนที่ 1/2553
28 / ก.ค. / 2553 : websiteน่าสนใจ
วารสารวิทยาจารย์ http://www.withayajarn.com/
วิทยาจารย์ เป็นวารสารของวิชาชีพครูฉบับแรกในประเทศไทย ดำเนินงานโดยคุรุสภา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :


Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่