[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 23 / ส.ค. / 2557
เอกสารประกอบการสอน ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต 57
29 / พ.ค. / 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2554-2558
31 / ต.ค. / 2556
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 2/56
เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 2/56
11 / มิ.ย. / 2556
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 1/56
เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1/56
25 / ต.ค. / 2555
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 2/55
เอกสาร ใบงาน powerpoint
6 / มิ.ย. / 2555
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 1/55
เอกสาร ใบงาน powerpoint
12 / พ.ค. / 2555
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีล้านนา
กิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้อง รดน้ำดำหัว
11 / มี.ค. / 2555
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ 3/54
เอกสาร ใบงาน powerpoint
20 / ต.ค. / 2554
เอกสาร อ.ไพรศิลป์ เทอม 2/54
อ.อู๋ ER 2104 and ER 3409
13 / มิ.ย. / 2554
แนวการสอน ER 2104 และ ER 3409
วิชาหลักการวัดและวิชาวิจัยฯ
<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

www.er.cmru.ac.th (ER: Evaluation and Research) เป็นเว็บไซต์ของสาขาวิชาการประเมินและการวิจัย (เดิมชื่อ"สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย" ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการประเมินและการวิจัย) และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยให้ใช้พื้นที่เว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งสะสมความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร แหล่งรวมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอและประการใดกรุณาให้เสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์นี้ได้ค่ะ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ พุทธศักราช 2554-2558
บทความ การประเมินผลการเรียนรู้
(อ.อุบล พวงมาลา)
กิจกรรมตามโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
Item Analysis Software
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
Validity
นอนดึก เร่งอายุให้สั้นลง (อ.กฤษณะ)
การถือศีลอดในทัศนะทางการแพทย์ (อ.กฤษณะ จตุรงค์รัศมี)
การวาดรูปการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (อ.ไพรศิลป์)
พีชคณิตของเมทริกซ์ด้วยไมโครซอฟต์เอกเซล(อ.ไพรศิลป์)
พลังสมองที่ต้องดูแล(ผศ.ศันทนี)
บทความ การประเมินผลการเรียนรู้
จิตปัญญาศึกษา การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ(อ.พิมพ์ทอง)
คุณธรรมและจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย(อ.พิมพ์ทอง)


Seven Step Guidelines For Can I Buy Singulair Without Rx
Shocking Information About Live Webcam Sex Exposed
&#1058;&#1088;&#1077;&#1079;&#1074;&#1099;&#1081; &#1042;&#1086;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100; &#1055;&#1077;&#1085;&#1079;&#1072;,&#1087;&#1077;&#1085
&#1056;&#1077;&#1073;&#1103;&#1090;&#1072;! &#1058;&#1091;&#1090; &#1055;&#1088;&#1080;&#1082;&#1086;&#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&#1103; &#1057;&#1090;&#1072;&#109
&#1048;&#1085;&#1074;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1099; &#1047;&#1076;&#1077;&#1089;&#1100;? &#1058;&#1091;&#1090; &#1057;&#1090;&#1072;&#1090;&#1100;&#110
&#1050;&#1083;&#1080;&#1085;&#1080;&#1085;&#1075;&#1086;&#1074;&#1072;&#1103; &#1050;&#1086;&#1084;&#1087;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1056;&#1077;&#1081;&#1090;
10 Myths About Cam Girl Videos
RSG Online Courses Alert Employees To The Dangers Of Problem Gambling
Prettier Than You
Defeat Friends Granddaughter


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :


Powered by สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่